Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bearing do češtiny

bearing = nosný; ložisko; chování; plodící; postoj; medvěd; způsoby; orientace; vztah; postavení; poměr; stránka; strpení; snesitelnost; směr podle kompasu; opěrný; plodný; úrodný; držení těla; spojitost; význam; vliv; lože; podklad; nosná plocha; směrník; azimut
anchored bearing = kotevní podpora; podpora kotvená;
armorial bearing = rodový erb; výsostný znak;
axle bearing = ložisko nápravy; nápravové ložisko;
ball bearing = ložisko kuličkové; kuličkové ložisko;
base bearing = ložisko klikového hřídele;

Příklady překladu slova "bearing" z webu:

Bearing zerofive-zero.  Souřadnice nulapět-nula.
Any bearing on a current case?  Souvisí to nějak s tímto případem?
Alfa 3, bearing zerofive-five.  Alfa 3, souřadnice nulatři-pět.
The swarm was bearing down on us.  Roj se k nám blížil.
Don't you see any bearing upon the case?  Nu, pane, a co na tom?
Travkin saw the winning post bearing down on them.  Travkin viděl, jak se cit přibližuje.
Beside him was a scarlet tray bearing small bowls.  Vedle sebe měl šarlatový tác s několika miskami.
They can find you by taking a bearing on its emission.  Mohou tě zjistit, když zaměří směr vysílání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbearing cover   bearing surface   beast   beater   beating   beats   beautiful   beauty