Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad beads do češtiny

beads = perle na parohu; korálky; orodovník (círk.)
glass beads = korále skleněné; perly skleněné; skleněné korále; skleněné korálky;

Příklady překladu slova "beads" z webu:

Beads of condensation stood out on the glass like sweat.  Sklenice byla orosená, jako by se potila.
Little beads of sweat had appeared on his forehead.  Na čele se mu zaperlily kapky potu.
There were beads of perspiration there.  Měl na něm krůpěje potu.
Mariko laid the beads on the cushion in front of him.  Mariko je před něj položila na polštář.
The strings of prayer beads were also taken offme.  Sebraly mi i moje modlitební korálky.
His dead eyes stared out like beads of dark glass.  Jeho mrtvé oči hleděly tupě jako korále z tmavého skla.
There is blood there, a few little beads and splashes of it.  Tam krev je, několik malých perliček a stříkanců.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbeans   bearer   bearing   bearing cover   bearing surface   beast   beater   beating