Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be up do češtiny

be up = být vzhůru (vstát); vyrovnat se; vyznat se; být vysoko v ceně; vstát (být vzhůru); být zdvižený; nejít spát; stoupnout; zvýšit se; být na koni; být v bryndě

Příklady překladu slova "be up" z webu:

Be up here in force.  Přijde jich sem síla.
Sissy'll be up after lunch.  Sissy sem přijde odpoledne.
That would be up to him.  To by záleželo na něm.
It would just be up to him.  Prostě by záleželo na něm.
But it might not be up in the mountains.  Ale nemuselo by to být nahoře v horách.
Cathy had a big procedure today had to be up there early.  Cathy má dnes velkou operaci - musela tam být brzy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe up to   be used to   be worth   be worth while   beach   beacon   beads   beans