Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be up to do češtiny

be up to = být až; stačit na (4. p.) (vyznat se v); vyrovnat se (3. p.); vyznat se v (6. p.) (stačit na); dostát; zastat (4. p.); sahat; mít za lubem (4. p.); mít čistý stůl
it would be up to = to bude na (6. p.);

Příklady překladu slova "be up to" z webu:

It'll be up to you to keep her in place.  Bude na vás, abyste ji udržel v patřičných mezích.
That would be up to him.  To by záleželo na něm.
It would just be up to him.  Prostě by záleželo na něm.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe used to   be worth   be worth while   beach   beacon   beads   beans   bearer