Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be unable do češtiny

be unable = nebýt schopný; nebýt schopen; nebýt ovlivňován (čím)
will be unable = nebýt schopen; být neschopen;
be up   be up to   be used to   be worth   be worth while   beach   beacon   beads