Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be true do češtiny

be true = být pravda; platit; platit
too good to be true = příliš dobrý, než aby to byla pravda;

Příklady překladu slova "be true" z webu:

Could it be true what the old fool was saying?  Mohla by být pravda, co ten starý blázen povídá?
The same would be true of the swarms.  Totéž by platilo u rojů.
But this might not be true elsewhere in the universe.  Tak tomu však jinde ve vesmíru být nemusí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe unable   be up   be up to   be used to   be worth   be worth while   beach   beacon