Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be sure do češtiny

be sure = být si jist; zajisté; ujistit se, že; určitě; jisté; ovšem; být si jist (7. p.)
to be sure = ovšem; vždyť;

Příklady překladu slova "be sure" z webu:

Be sure of that.  Na to se můžeš spolehnout.
To be sure they didn't trespass?  Aby se pojistili, že nebudou chodit, kam nemají?
You can be sure of that.  Na to můžeš vzít jed.
I want to be sure how not to do it.  Chci vědět, jak se nemá hrát.
How else can you be sure where and to whom you belong?  Je­dině tak si přece může být každý jist, kam a komu náleží.
That's the only thing we can be sure of.  Tohle je jediné, čím si můžeme být jisti.
Sometimes in bed he held himself to be sure he hadn't been cut.  Někdy v posteli se sám chytl, aby se ujistil, že ho nemá ustřižený.
There's just too much of it for you to be sure you can handle it.  Je toho prostě moc, aby sis byl jistý, že to zvládneš.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe true   be unable   be up   be up to   be used to   be worth   be worth while   beach