Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be quiet do češtiny

be quiet = být zticha; mlčet; být docela dobře
do be quiet = buď zticha; buďte zticha; buď přece zticha (!);

Příklady překladu slova "be quiet" z webu:

Just be quiet a minute now, dammit.  Alespoň na chvíli!
He had hoped it would be quiet and asleep.  Musel doufat, že teď to bude potichu a spát.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe sure   be true   be unable   be up   be up to   be used to   be worth   be worth while