Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be present do češtiny

be present = být přítomen; být přítomný; obdržet (4. p.)
may be present = může být přítomný; moct se zúčastnit;

Příklady překladu slova "be present" z webu:

Can she be present in court today?  Může dnes přijít k soudu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe quiet   be sure   be true   be unable   be up   be up to   be used to   be worth