Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be pleased do češtiny

be pleased = být potěšený; být potěšený, že; být potěšen; těšit se; zůstat sedět

Příklady překladu slova "be pleased" z webu:

I would be pleased to go tonight.  Ráda bych odešla dnešní noci.
I thought you'd be pleased to see me.  Myslel jsem, že mě uvidíš rád.
I'm sure he will be pleased to accept our joint recommendation.  Jsem si jistý, že s radostí vyhoví našemu společnému doporučení.
He hoped that she would be pleased with what he had brought her.  Doufal, že bude mít radost z toho, co jí nese.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe present   be quiet   be sure   be true   be unable   be up   be up to   be used to