Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be held do češtiny

be held = konat se; být držený; být odpovědný
was to be held = se měla konat;

Příklady překladu slova "be held" z webu:

They would be held there until claimed.  Tam je nechají ležet, dokud se o ně někdo nepřihlásí.
Both passes can be held with few men.  Oba průsmyky se dají udržet s hrstkou mužů.
She would have to be held for a week at the most.  Nemohla by být zadržena déle než na týden.
That is because we cannot be held in the hand.  Protože nás není možno polapit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe known   be pleased   be present   be quiet   be sure   be true   be unable   be up