Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be had do češtiny

be had = být podveden; nechat se napálit; nechat se nachytat; bránit
it can't be had = není to k dostání;

Příklady překladu slova "be had" z webu:

Starling couldn't be had that cheap.  Starlingovou nešlo nachytat na něco tak laciného.
Still, this time be had not exerted himself physically;  Ovšem teď se on sám fyzicky nijak nenamáhá;
There's no victory to be had against the likes of that, he said.  Proti něčemu takovému neexistuje šance na vítězství, řekl.
Not to want what couldn't be had no doubt took the sting from things.  Nechtít to, co nemůže být k mání, bezpochyby věci zjednoduší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe held   be known   be pleased   be present   be quiet   be sure   be true   be unable