Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be done do češtiny

be done = být udělaný; být uděláno; být namydlený
what is to be done = co se mělo udělat;

Příklady překladu slova "be done" z webu:

You'll be done up again.  Jste úplně vyčerpaný.
What's to be done with the body?  Co bude s tím tělem?
It can only be done in sunlight?  To jde jen za světla?
It may no longer be done to him.  A ne o tom, co se děje s ním.
There was nothing that could be done about them;  Nic se s nimi nedalo podnikat;
If they work hard, it can be done and delivered before dawn.  Jestli sebou hodí, můžou to vyrobit a dopravit sem před svítáním.
Why not just slit his throat and be done with it?  Proč mu prostě nepodřízneme krk a neskoncujeme s ním?
Hagen got some deal for us that gotta be done right away.  Hagen má pro nás nějakou práci, co se musí hnedka udělat.
We must not miss the road, or we shall be done for, he said.  Nesmíme sejít z cesty, nebo je s námi konec, varoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe had   be held   be known   be pleased   be present   be quiet   be sure   be true