Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be considered do češtiny

be considered = být považovaný za (4. p.); být zvažovaný; konzumovat
must be considered = musí být považován za; musí být brán v úvahu;
should be considered = může být považován za (4. p.); může být považován; může být zvažován;

Příklady překladu slova "be considered" z webu:

This may be considered a typical penalty.  Kdybys neuspěl v té první, byl bys teď mrtev.
Against most men you would be considered highly talented.  Proti většině mužů bys měla dost velkou šanci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe done   be had   be held   be known   be pleased   be present   be quiet   be sure