Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be better do češtiny

be better = být lépe; být lepší (než); být na tom lépe
it would be better = bylo by lépe (kdyby);

Příklady překladu slova "be better" z webu:

We'll be better off a kilometre lower down.  O kilometr níž na tom budeme líp.
Japan would be better for both of us.  Japonsko by bylo pro oba lepší.
I wanted to be better informed.  Chtěl jsem víc vědět.
Whatever happensit got to be better than the army.  Ať se stane cokoli, nikdy to nebude horší než armáda.
Maybe a direct question would be better than trying to lead him.  Přímá otázka by možná byla lepší než se ho snažit někam dovést.
What you have to do will be better off done sober.  A to, co musíš udělat, udělej raději střízlivý.
Can we agree that the world will be better when they have left it?  Souhlasíte se mnou, že svět bude lepší, když ho opustí?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe considered   be done   be had   be held   be known   be pleased   be present   be quiet