Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be at do češtiny

be at = být v; dělat; nevědět kudy kam

Příklady překladu slova "be at" z webu:

Be at the main gate at eight in the morning.  Přijďte k hlavní bráně v osm ráno.
I'd be at the back of the pack.  A já budu na dně kufru.
I'd sooner be at thy side.  Chci být u tebe co nejdříve.
Do try to be at ease.  Snaž se to brát sportovně.
I thought it might be at first.  Napadlo mě to jako první.
His mother and brother would be at risk.  Jeho matka i bratr by se ocitli v nebezpečné situaci.
Do you think the press might be at court tomorrow?  Myslíš, že budou zítra u soudu novináři?
It does not seem to me to be at all probable.  Ale mně se to vůbec nezdá pravděpodobné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe at home   be better   be considered   be done   be had   be held   be known   be pleased