Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be allowed to do češtiny

be allowed to = moct; mít dovoleno; smět; být tu

Příklady překladu slova "be allowed to" z webu:

We would also be allowed to depose anybody we wanted.  Navíc budeme moci předvolat, koho budeme chtít.
Things like that shouldn't be allowed to happen.  Takové věci se nesmějí dít.
I think they will never be allowed to leave.  Obávám se, že to nebude nikdy.
But at noon the next day we'll be allowed to go.  Ale příštího dne v poledne hudeme smět odjet.
I hoped, like all the others, that we would be allowed to leave soon.  Jako všichni jsem doufal, že nás brzy nechají jít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe at   be at home   be better   be considered   be done   be had   be held   be known