Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be afraid do češtiny

be afraid = bát se; obávat se; obávat se (2. p.)
don't be afraid = neboj se; nebojte se; neobávej se;
not be afraid = nebát se; neobávat se; do not be afraid = neboj se;

Příklady překladu slova "be afraid" z webu:

Be afraid of nothing.  Hleďte, ať o nic nepřijdete.
I'd be afraid of crushing her.  Vždyť bych ji rozdrtil!
Nothing to be afraid of.  Neměli se tedy čeho obávat.
There's nothing to be afraid of.  Není čeho se bát.
There is nothing to be afraid of.  Nemusíte se ničeho obávat.
The thing for the burglar to be afraid of.  Jeho by se měl bát lupič.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe allowed to   be at   be at home   be better   be considered   be done   be had   be held