Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad be able to do češtiny

be able to = moct (co); umět (co); dovést (co); být schopný udělat
I won't be able to = nebudu moci;

Příklady překladu slova "be able to" z webu:

Be able to shake their hands and ask after their wives by name.  Umět jim potřást rukama a poptat se zvlášť na jejich manželky.
You'll be able to deal with him.  Budeš moci s ním pak jednat.
You'll soon be able to do that.  Však to brzy dokážete.
We will not be able to protect you.  Nedokážeme tě uchránit.
She, of course, would be able to attend.  Pochopitelně by měla být při tom.
Close, but we ought to be able to make it.  Jen tak tak, ale měli bychom to dokázat.
If he did, would he ever be able to fly again?  Když to udělá, dokáže ještě někdy létat?
Even if he woke up, he wouldn't be able to play.  I kdyby přišel k sobě, nebude schopen hrát.
Come see me next week and we may be able to discuss it.  Navštivte mě příští týden a domluvíme se.
Try as he might, no one was even to be able to believe his story.  I kdyby se snažili sebevíc, nikdy nebudou schopni uvěřit jeho příběhu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbe afraid   be allowed to   be at   be at home   be better   be considered   be done   be had