Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad basket do češtiny

basket = koš; košík; mizera; lump; strčit do koše; oplést proutím; nůše; žaludek; pochva; košový; buben; košatina; solplex; spodek sloupu; ztracený případ
filter basket = filtrační koš; síťka čističe oleje;
plate basket = košík na příbory; odkapávač na nádobí;
suction basket = sací koš; sací zvon;
wicker basket = koš proutěný; proutěný košík;

Příklady překladu slova "basket" z webu:

The basket rocked.  Košík se zakýval.
The bread basket had been replenished.  Mísa s chleby byla znovu plná.
He moved the cracker basket to take her hand.  Odsunul misku se sušenkami, aby jí mohl vzít za ruku.
Thunder exploded overhead like a basket of nitro.  Nebe se rozburácelo jako vědro nitro glycerínu.
Calo was just putting the lunch basket in the rear seat.  Calo právě dával na zadní sedadlo košík s obědem.
A lot of guys think he's a basket case anyway.  Spousta chlapců soudí, že je cvok.
He went to the front desk to fetch his basket of mail.  Pak si šel do recepce vyzvednou každodenní košík pošty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbatch   bathing   battery   battle   bayberry   be able to   be afraid   be allowed to