Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad basis do češtiny

basis = základy; základ (přen.); báze (přen.); základna (geom.); hlavní součást; hlavní přísada; platforma; podklad; geometrická základna; podstata; východisko; základní poloha; výchozí poloha; mezostáze; základ
accounting basis = účetní základ; základ pro výpočet;
annual basis = roční základ; roční základna;
rate basis = základ sazby; základní sazba;
reference basis = výchozí situace; základna pro srovnání; bank discount basis = bankovní diskontní báze;

Příklady překladu slova "basis" z webu:

Some basis of suspicion must have existed.  O něco se opírat musel.
The mathematical basis for it didn't exist.  A ani nikdo jiný.
No, he said, basis not good.  Dávka upřímnosti není dost.
It seemed there was a basis to their conversation after all.  Přece jen se tedy najde nějaký námět k rozhovoru.
And that, she knew, was the basis of her fear.  A pochopila, že právě z toho vychází její strach.
Even so, it's not much of a basis for motive, is it?  Není to nijak přesvědčivý motiv.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbasket   batch   bathing   battery   battle   bayberry   be able to   be afraid