Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad basin do češtiny

basin = umývadlo; mísa; vodojem; pánev (zeměp.); miska; nádrž; bazén; povodí (zeměp.); poříčí (zeměp.); přístavní zátoka; vnitřní přístav; dok; kotlina; jímka; umyvadlo; zdrž; vodní nádrž; jídelní miska; mísový; plovoucí dok; malý přístav; říční oblast; polje
artesian basin = artézská nádrž; artéská nádrž;
balancing basin = intervenční nádrž; nárazníková nádrž;
catch basin = úvodí; lapač splavenin; povodí; uliční vpust; záchytná nádrž;
catchment basin = povodí; úvodí; dekantační nádrž; odkalovač; úvodí;

Příklady překladu slova "basin" z webu:

A basin of water.  A ještě pár čistých ručníků.
Only this basin and its city remained to the enemy.  Nepříteli zůstala pouze tato pánev a její město.
Mitch walked to the basin next to him and turned on the cold water.  Mitch si stoupl k umyvadlu vedle něho a pustil studenou vodu.
A voice out of the basin said:  Z kotliny zazněl hlas:
Is the way down to the basin still open?  Je cesta dolů k pánvi stále otevřená?
Are the makers being taken out of the basin yet?  Vyvádějí už červy z pánve?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbasis   basket   batch   bathing   battery   battle   bayberry   be able to