Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad based do češtiny

based = založený; umístěný; základní; se sídlem; založený na (6. p.)
web based = webový; webově založený;

Příklady překladu slova "based" z webu:

Arguments based on analogies cut both ways.  Argumenty založené na analogiích ukazují oběma směry.
They are based on performance.  Jsou totiž závislé na výkonnosti.
What's the appraisal based on?  O co se ten odhad opírá?
All extinction theories are based on the fossil record.  Všechny teorie o vymření jsou založeny na fosilních nálezech.
But it has all been based on a falsehood.  Jenomže to všechno bylo založené na falši.
I'm afraid you're making this decision based on facts not in evidence.  Obávám se, že rozhodujete na podkladě neprokázaných faktů.
Sophie, every faith in the world is based on fabrication.  Sophie, každá víra na světě je postavena na výmyslech.
The relationship between our countries can only be based on trust.  Vztahy mezi našimi zeměmi musí být založeny na důvěře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbased on   basement   basin   basis   basket   batch   bathing   battery