Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad based on do češtiny

based on = založený na (6. p.); podle (2. p.); bázová proměnná
be based on = být založen na (6. p.); opírat se o;
largely based on = z velké části založený na (6. p.); velkou měrou založený na (6. p.);

Příklady překladu slova "based on" z webu:

Arguments based on analogies cut both ways.  Argumenty založené na analogiích ukazují oběma směry.
They are based on performance.  Jsou totiž závislé na výkonnosti.
It just isn't based on truth.  Jenom to není založené na pravdě.
All extinction theories are based on the fossil record.  Všechny teorie o vymření jsou založeny na fosilních nálezech.
But it has all been based on a falsehood.  Jenomže to všechno bylo založené na falši.
I'm afraid you're making this decision based on facts not in evidence.  Obávám se, že rozhodujete na podkladě neprokázaných faktů.
Sophie, every faith in the world is based on fabrication.  Sophie, každá víra na světě je postavena na výmyslech.
The relationship between our countries can only be based on trust.  Vztahy mezi našimi zeměmi musí být založeny na důvěře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbasement   basin   basis   basket   batch   bathing   battery   battle