Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad base; baseless; baseline; baseness do češtiny


base = základna, základní, zakládat, podklad, pata, úpatí, opěrný bod, báze, východisko, spodek, založit, stavět

baseless = nepodložený, neopodstatněný, neodůvodněný, zbytečný, neoprávněný, bezdůvodný

baseline = základní čára, základní, geodetická základna, účaří, základní linka, základní linie, referenční

baseness = sprostota, podlost, mrzkost, ničemnost, nešlechetnost, padoušství


Next: bash; bashful; bashfulness; basic    brassy; brat; brattice; brave