Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad barrister do češtiny

barrister = obhájce; advokát; právní zástupce (právo být u soudu); právník; soudní obhájce; právní obhájce; soudní právník; barister; palmáre
retain a barrister = držet si advokáta (mít);

Příklady překladu slova "barrister" z webu:

The barrister was caught by surprise.  Obhájce byl překvapen.
The defense attorney barrister rose with elegant deliberation.  Obhájce se zvedal s elegantní rozvážností.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbaseboard   based   based on   basement   basin   basis   basket   batch