Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad barrier do češtiny

barrier = zábrana; hranice; bariéra; ohrada; mantinel; překážka (přen.); přehrada (přen.); závory; šraňky; hraniční závora; závora; zábradlí; hradba; hrazení; přepážka; uzávěra; zátaras; bariérový; zahrazení; potenciálový val; pohraniční tvrz; izolační vrstva
Coulomb barrier = Coulombova bariéra; coulombovský potenciálový val; coulombovská bariéra;
crash barrier = svodidlo (na silnici); nárazová bariéra; bariéra pro nárazové zkoušky vozidel;
crush barrier = kovová závora; kovové zábradlí; nárazový vůz;

Příklady překladu slova "barrier" z webu:

The barrier was down.  Závora byla spuštěná.
The language barrier and all that.  To víš, ta jazyková bariéra a kulturní rozdíly.
Police at the barrier did not stop him.  Policie u závory ho nezastavila.
He pressed against the barrier lance.  Přitiskl se k bariéře z kopí.
They created a kind of barrier of moving spikes.  Utvořili jakousi přehradu pohybujících se špicí.
One wall of his room is a double barrier which opens on the hall.  Jedna zeď jeho pokoje je dvojitá bariéra otevřená do haly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbarriers   barrister   baseboard   based   based on   basement   basin   basis