Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad barrel do češtiny

barrel = barel (dutá míra); sud; soudek; stáčet (do sudů); buben; válec (vstřikovacího čerpadla); plášť; nádržka; velké množství; fůra; moře; plnit do sudů; bečka; dutá míra; válcové těleso; rozpor; fond na politickou kampaň; směšovací zařízení karburátoru; trup
arch barrel = šikmá klenba; nakloněná klemba;
core barrel = jádrová trubková výztuha; nádoba aktivní zóny;
crimp barrel = zamačkávací dutinka; krimpovací dutinka;
cylinder barrel = oběžná plocha válce; vrtání válce; povrch válce; oblouková klenba;

Příklady překladu slova "barrel" z webu:

The barrel wouldn't break.  Hlaveň se neroztříštila.
There's a barrel in the stairwell.  Přineste mi prosím vědro, senhor.
Next he checked the barrel for obstructions.  Pak zkontroloval hlaveň.
We make it by the barrel now.  Teď už to děláme po sudech.
Roosevelt added five cases to the barrel of ice.  Roosevelt přidal pět krabic piva do sudu s ledem.
Sun pushed the man's head against the barrel and held it there.  Sun zatlačil na mužovu hlavu proti hlavni a držel ji tam.
Tiny icicles were beginning to form under the barrel of the cannon.  Pod hlavněmi děl se začaly tvořit malé rampouchy.
You two looked as happy as cats in a barrel of fish!  Vypadat jste šťastně jako dvě kočky v sudu plném ryb!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbarrelled   barrier   barriers   barrister   baseboard   based   based on   basement