Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad barrack do češtiny

barrack = kasárny; barák; barabizna; bouda; ubytovat v kasárnách; ubytovat se v kasárnách; kasárenský; povykovat; kasárna; hvízdat; hvízdat na (4. p.); pokřikovat na (4. p.); přerušovat (4. p.); provizorní ubytovna; dřevěný barák; vojenský tábor; chalupa
site barrack = stavební bouda; stavební buňka;

Příklady překladu slova "barrack" z webu:

Barracks will be washed in twenty seconds precisely!  Za dvacet sekund budou ubikace dokonale vymyty!
The barracks, he said.  Kasárna, řekl.
They're checking the other barracks now.  Kontrolují další budovy.
Get everyone out of the barracks!  Vyžeňte všechny ven z budovy!
Ramirez delivered them in front of their barracks.  Ramírez je dovedl před kasárna.
Someone is trying to poison the men in the barracks?  Někdo se snaží otrávit vojáky v kasárnách?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbarrage   barrel   barrelled   barrier   barriers   barrister   baseboard   based