Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad barley do češtiny

barley = ječmen (rostlina); krupice; ječný; ječmenový; bonbon (tvrdý)
brewing barley = pivovarský ječmen; sladovnický ječmen;
malting barley = ječmen sladovnický; sladovnický ječmen;
naked barley = ječmen nahý; nahý ječmen;
pearl barley = krupky; perličky; perlové kroupy;

Příklady překladu slova "barley" z webu:

And barley soup and fruit.  A taky kroupovou polévku a ovoce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbaron   barrack   barrage   barrel   barrelled   barrier   barriers   barrister