Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bargain do češtiny

bargain = výhodná koupě; vyjednávat (o ceně); ujednání; uzavření obchodu; záležitost; obchod (výhodný, nahodilý); věc (přen.); smlouvat; dohadovat se; handrkovat se; smlouva; obchodní dohoda; koupě (výhodná, nahodilá); dohoda; jednání; vyjednávání; transakce
chance bargain = náhodná koupě; riskantní obchod; odvážná smlouva;
close bargain = uzavřít dohodu; uzavřít obchod;
Dutch bargain = uzavření obchodu stvrzené přípitkem; litkup;
hard bargain = těžká dohoda; obtížné vyjednávání; nevýhodný obchod;

Příklady překladu slova "bargain" z webu:

Bargain offer.  Udělám vám cenu.
A bargain with death is a bargain that is sanctified.  Ujednání se smrtí se stává posvát­ným.
Was the bargain honored?  Byla to čestná dohoda?
His stock's at bargain prices.  Jeho akcie klesly na minimum.
It was a good bargain for both of us.  Oba jsme dohře pochodili.
A bargain with death is a bargain that is sanctified.  Ujednání se smrtí se stává posvát­ným.
Till then you come in vain to bargain with me.  Do té doby se mnou přicházíte jednat marně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbargaining   barge   barite   barley   baron   barrack   barrage   barrel