Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bare; barefaced; barely; bareness do češtiny


bare = odhalit (přen.), nepokrytý, neoděný, pouhý, nepatrný, obnažit, nahý, odkrýt, bosý, bezmračný, prázdný, prostý

barefaced = nestydatý, bezostyšný, drzý, s odkrytým obličejem, bezvousý, nepokrytý, s odkrytým hledím, holý

barely = stěží, tak tak, nuzně, bídně, otevřeně, bez ostychu, chatrně, taktak, přímo, jenom

bareness = nuzota, holost, prázdnota, nuznost, suchost


Next: bargainer; bark; barker; barking    box; boxed; boy; boyfriend