Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad banner; banquet; banquette; bantam do češtiny


banner = standarta, bannerový, prapor (vlajka), transparent, vedoucí, korouhev (hist.), zvýraznit, palcový titulek, úvodní nápis, reklamní tabule, hlavní, pruh

banquet = hostina, recepce, hodovat, hostit, pohostit, hody, hodokvas, hodování, banketový, okenní lavice, bankál

banquette = dlouhá lavička, lavička, okraj silnice, krajnice, berma, lavice, střelecký stupeň


Next: banter; bar; barb; barbarian    boulevard; bouncer; boundless; bounty