Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad banks do češtiny

banks = bankovní papír; palcový rejstřík; platební styk; indexový zářez; indexový výřez; dozorce u ohlubně jámy
information banks = banky informací; informační banky;
straight banks = přímé multiplové pole; přímý multipl; overflow the banks = vystoupit ze břehů;

Příklady překladu slova "banks" z webu:

Banks are foreign devil lobsterpot traps for civilized lobsters!  Banky jsou pasti cizích ďábelských krabů na civilizované kraby!
The banks wouldn't open for an hour.  Banky otevřou až za hodinu.
They don't have banks here.  Nemají tady banky.
Vimes looked up at the banks of shelves.  Elánius se rozhlédl po řadách knih.
Earlier than that still, and his memory banks were empty.  Jako by jeho mysl měla dispozice jen k tomu, aby uchovala.
Keeps rainin' though, and it'll be over the banks in a week.  Nicméně, když lijáky neustanou, vylije se voda z břehů do týdne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbar chart   bar code   bargain   bargaining   barge   barite   barley   baron