Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bankrupt do češtiny

bankrupt = bankrotář (lid., přen.); zkrachovalý; úpadce; zruinovat; v úpadku; neschopný platit; v konkurzu; v koncích (obrazně); udělat úpadek; přivést na mizinu; insolventní; na mizině; přivést k úpadku; zničit; vyčerpat; vyplenit; připravit; zbavit; bankrot
adjudge bankrupt = uvalit konkurz na; uvalit bankrot na;
be bankrupt = být v konkurzu; zbankrotovat;
become bankrupt = zkrachovat; udělat úpadek; udělat bankrot;
declare bankrupt = prohlásit insolventním; ohlásit úpadek; vyrovnaný konkurzní dlužník;

Příklady překladu slova "bankrupt" z webu:

No bankruptcy, no divorce.  Nebyl by žádný konkurz, žádný rozvod.
InGen is bankrupt, its technology lost to mankind.  InGen zkrachoval, jeho technologie je pro lid­stvo ztracená.
He filed for bankruptcy.  Vyhlásil bankrot.
They had grossly overspent, so bankruptcy got them.  Hrozně se zadlužili, takže byl vyhlášen konkurz.
I had no idea how to do a bankruptcy.  Neměl jsem tušení, jak se vyřizuje krach.
So you've been through a divorce, and then a bankruptcy?  Tak vy jste nejdřív prožili rozvod a potom bankrot?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbankruptcy   banks   bar chart   bar code   bargain   bargaining   barge   barite