Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad banking do češtiny

banking = bankovnictví; bankovní obchody; bankovní; peněžnictví; postrk; stavba náspů; obklopení valem; sklopení zatáčky; naklonění křídel; lov tresek na písčinách; bankéřství; utlumení; náklon; naklonění; odnímání vozíků; přiklonění ke svahu; vedení trasy
retail banking = drobné bankovnictví; malobankovnictví;
unit banking = bankovní systém; jednotné bankovnictví;

Příklady překladu slova "banking" z webu:

Banking before the dive would have two effects:  Obrat před le­tem střemhlav bude mít dva účinky:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbankrupt   bankruptcy   banks   bar chart   bar code   bargain   bargaining   barge