Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad banishment; banister; bank; banker do češtiny


banishment = vyhnanství, vypuzení, zákaz používání, vypovězení, vyloučení, vypovědění do vyhnanství, odstranění, trest vypovězení, trest vyhoštění, vyhnání

banister = zábradelní sloupek, sloupek zábradlí, balustr, baluster, kuželka

bank = lavička, naklonit se (v zatáčce, let.), uložit (peníze), bankovní, mělčina, písčina, násep, lavice, sedátko, bank (v kartách), závěj (sněhu), hradba (mraků)


Next: banner; banquet; banquette; bantam    bought; bougie; bouillon; boulder