Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bands do češtiny

bands = skupiny; kapely; pásky; bandáž; pásová ocel; pásková ocel; páskový materiál; hudební pavilón
political bands = politické vazby; politické svazky;

Příklady překladu slova "bands" z webu:

Bands of rubber, he said.  Je to gumové lano, řekl.
It was as if iron bands had clamped around my chest.  Jako by se mi kolem hrudníku sevřely železné obruče.
He'd never heard of any of the bands or artists.  Ze všech těch skupin nebo zpěváků ještě neslyšel ani o jediném.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbanking   bankrupt   bankruptcy   banks   bar chart   bar code   bargain   bargaining