Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ban; banana; band; banded do češtiny


ban = zakázat (3. p., 4. p.), zakazovat, vyhnat, úřední zákaz, vypovědět, vypovězení, prokletí, klatba, exkomunikace, kletba, proklínat, proklít

banana = penis, banánovník rajský, pisang, banánovník, banánový

band = kapela, stuha, pentle, pás, pásek, obruč, pruh, tlupa, spojit, sjednotit, svázat, řemen (hnací)

banded = odstupňovaný, spojený, svázaný, svazkový, pásový, páskový, proužkovaný, pruhovaný


Next: banding; bandit; bandy; bane    bosom; boss; bossy; botany