Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ballot do češtiny

ballot = hlasovací lístek; tajné hlasování; tajně hlasovat; volit; losovat; losování; hlasovat (tajně); volební kulička (původně); tajná volba; vylosovat; kandidátka; právo tajně hlasovat; počet odevzdaných hlasů; hlasovací kolo; určit losem; los; volby; volba
mutilated ballot = neplatný hlasovací lístek; vadný lístek; vadný hlasovací lístek;
open ballot = veřejné volby; otevřený hlasovací lístek;
peace ballot = hlasování pro mír; mírové hlasování;
second ballot = užší volba; užší hlasování; druhé kolo;

Příklady překladu slova "ballot" z webu:

This will be by secret written ballot.  Stane se tak tajným písemným hlasováním.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorballs   balsam   band saw   bandage   bands   banking   bankrupt   bankruptcy