Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad balancing do češtiny

balancing = vyrovnávání (2. p.); vyvažování; balancování; vyvážení; seřízení; skontro; uzávěrka; vyrovnávací; odpočet; uzavírání účtů; vyrovnávající; vážení; držení rovnováhy; saldování; vyrovnání; nastavení; balancující; rozvažující; saldující; účetní uzávěrka
dynamic balancing = dynamické vyvažování; dynamické vyvážení;
self balancing = samočinně se vyrovnávající; automatický;
static balancing = statické vyvážení; statistické vyvažování;
wheel balancing = vyvážení kola; vyvažování kola;

Příklady překladu slova "balancing" z webu:

Balancing the tray on his left arm he opened the door.  Vyrovnávaje tác na levé ruce otevřel dveře.
Governments are balancing budgets on the backs of the poor.  Vlády vyvažují rozpočty na zádech chudých.
It was like balancing on a wire.  Bylo to jako balancovat na drátě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbalancing machine   balanitis   ball bearing   ballast   ballet   balloon   ballot   balls