Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad balance do češtiny

balance = rovnováha; balancovat; zůstatek; váha; váhy; vyváženost; saldo; rozvážit; přebytek; uvažovat; vyvážit; váhat; provést uzávěrku; převaha; proporcionalita; rozvaha (účetní); bilance (účetní); hrubá rozvaha; vliv; rozvážit si; držet v rovnováze; vyrovnat
account balance = účetní bilance; stav účtu; zůstatek účtu;
adverse balance = nepříznivá bilance (pasivní); negativní saldo; pasivní bilance;
aerodynamic balance = aerodynamické váhy; aerodynamické vyvážení; aerodynamická rovnováha; souhrnná rozvaha;

Příklady překladu slova "balance" z webu:

Balance of power.  Víš, co je rovnováha sil.
The balance of molecules?  S rovnováhou molekul?
And your balance is wrong.  A špatně udržuješ rovnováhu.
I want a balance sheet.  Potřebuju bilanční arch.
That threw me off balance a minute.  To mě na chvilku vyvedlo z míry.
At the very least, a balance between them?  Anebo bych přinejmenším oba držel na uzdě.
Starling hoped that gave her some balance in her acquaintance.  Starlingová si pomyslela, že to udržuje její známosti v rovnováze.
This was a target pistol, with nice balance and pretty good sights.  Tohle byla pistole pěkně vyvážená a s poměrně dobrým hledím.
Their gods and goddesses worked to keep a balance of power.  Pokud se rovnováha vychýlila, nastoupil chaos.
And you can see now how the long necks balance their tails.  A můžeš teď vidět, jak dlouhými krky vyrovnávají váhu svých ocasů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbalance between   balance of mind   balance sheet   balancer   balancing