Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad balance sheet do češtiny

balance sheet = účetní rozvaha; rozvážný účet; konečný účet; rozvaha; bilance; bilanční arch; bilanční výkaz; účet rozvahový
annual balance sheet = roční bilance; roční závěrka účtů; výroční bilance; roční uzávěrka;
consolidated balance sheet = sloučená závěrka; konsolidovaná rozvaha; sloučená bilance; konsolidovaná bilance;
day balance sheet = rozvahový termín;

Příklady překladu slova "balance sheet" z webu:

A balance sheet it will be.  Dobře, takže bilanční azch.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbalancer   balancing   balancing machine   balanitis   ball bearing   ballast   ballet   balloon