Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad balance between do češtiny

balance between = rovnováha mezi (7. p.); harmonie mezi (7. p.); sklápěcí most
strike a balance between = zjistit rozdíl mezi;

Příklady překladu slova "balance between" z webu:

At the very least, a balance between them?  Anebo bych přinejmenším oba držel na uzdě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbalance of mind   balance sheet   balancer   balancing   balancing machine   balanitis   ball bearing   ballast