Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad baffle do češtiny

baffle = mařit; poplést; mást; odrážet; zmařit; zmást; znemožnit; vyvést z kontextu; tlumit (zvukově); upravit (zvukově); ozvučnice; zhatit; překazit; bránit v pohybu; měnit směr proudu; přepážka; příčka; odrazná deska; průtokový regulátor; tlumič zvuku; odvádět
oil baffle = olejový deflektor (přepážka pro zadržování oleje); ;

Příklady překladu slova "baffle" z webu:

Paul slipped out his nose plugs, swung the mouth baffle aside.  Paul si vyňal z nosu filtvaty a odsunul roušku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbaggage   bailment   balance   balance between   balance of mind   balance sheet   balancer   balancing