Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad badly do češtiny

badly = špatně; zle; šeredně; hanebně; nutně; naléhavě; silně; intenzivně; vážně; nemocen; nedobře; nesprávně pochopený
go badly = být nepříznivý; jít špatně; nedařit se;
want badly = potřebovat nutně; nutně potřebovat;

Příklady překladu slova "badly" z webu:

Badly wrong.  Velmi moc nebylo.
How badly does it hurt?  Hodně vás to bolí?
Is he badly hurt?  Má nějaké vážné zranění?
Will it be badly scarred?  Budu mít jizvu?
I am not that badly hurt.  Nejsem vážně zraněn.
His arms and legs were badly bruised.  Nohy a ruce měl samou modřinu.
The carpet was ancient shag and badly worn.  Koberec byl starý a značně prošlapaný.
But when we arrived he was too badly hurt.  Ale když jsme dorazili, byl dost vážně zraněný.
His fingers were long and pale, the nails badly chewed.  Měl dlouhé bledé prsty a okousané nehty.
She crawled over to him, trying to see how badly he was hurt.  Přelezla k němu a pokusila se zjistit, jak vážně je zraněný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbaffle   baggage   bailment   balance   balance between   balance of mind   balance sheet   balancer