Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad badge do češtiny

badge = znak; odznak; znamení; symbol; vyznamenání; medaile; označit odznakem; vyznamenat medailí; služební odznak; emblém (na karoserii); jmenovka; projev; příznak; průkaz; dolní galerie; emblém vozidla; jezevec
name badge = štítek se jménem; jmenovka;

Příklady překladu slova "badge" z webu:

The badge flashed, and for a second the sneer vanished.  Zablýskl se odznak a úšklebek na okamžik zmizel.
He had a badge and everything.  Měl odznak a tak dál.
Once inside the store, he pulled his badge and gave me his name again.  Když jsme byli v tom krámě, vytáhl odznak a znovu se mi představil.
He fell to his knees and waved a badge under her nose.  Klekl si vedle ní a strčil jí pod nos odznak.
I left my gun and the bubble and my badge in on the shelf.  Pistoli s pouzdrem a odznak jsem nechal na polici.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbadly   baffle   baggage   bailment   balance   balance between   balance of mind   balance sheet