Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad backwards do češtiny

backwards = obráceně; dozadu; zpět; pozpátku; nazpátek; nazpět; vpřed a vzad (směřující)
lean over backwards = moct se přetrhnout (horlivostí);

Příklady překladu slova "backwards" z webu:

She shuffled backwards on her bottom.  Horkotěžko se jí podařilo se dostat do sedu.
The storm rolled backwards and forwards overhead.  Bouře se jim honila sem a tam nad hlavou.
Reannuals are plants that grow backwards in time.  Loňky byly byliny rostoucí v čase nazpět.
He doubled up and then sagged backwards against one of the weights.  Muž se ohnul v půli a pozpátku padl na jedno ze závaží.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbacon   bad language   badge   badly   baffle   baggage   bailment   balance