Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad backup do češtiny

backup = zálohování; zálohovat; záložní; podpůrný; nosná stěna; stěna s obkladem; dublování; rezervní; záloha; náhrada; stěna nesoucí obklad; rekonstruovat; vzepření u zákmitu; spodní vrstva; nosný podklad; podkladní nosné zdivo; výplňová vrstva; povzbuzovat
battery backup = bateriové zálohování; bateriový záložní zdroj;
data backup = zálohování dat; zajištění dat;
full backup = úplná záloha; úplné zálohování;
incremental backup = přírůstkové zálohování; zálohování změněných souborů;

Příklady překladu slova "backup" z webu:

J-19 needed backup in a hurry.  J-19 potřeboval urychleně posilu.
With the proper backup and some additional assets - it's a snap.  S náležitou podporou a nějakými dalšími zdroji - je to na to šup.
Probably some kind of backup for the political officer.  Pravděpodobně někdo do páru s politickým důstojníkem.
In any case the badges are only a backup to our instruments.  V každém případě slouží známky jen jako doplněk našich přístrojů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbackward   backwards   bacon   bad language   badge   badly   baffle   baggage