Nainstalujte si:
       

Překlad "backing do češtiny

podpora; podporovatel; vnější; subvencování; nadezdívka; stěna zadní; finanční podpora; opora; pomoc; podporovatelé; stoupenci; podložení; vyztužení; obezdívka; zadní strana zdiva; vyzdívka; podpěra; rub; výplň; zadní strana; zadní vrstva; podložka

brick backing - rubové zdivo; izolační přizdívka; cihelné rubové zdivo;

financial backing - finanční podpora; finanční krytí;
Příklady z webu (neověřeno):

Backing away to more level ground he watched the swordsman follow.  Zacouval na rovnější místo a díval se, jako šermíř následuje.
She was backing away from the bed.  Couvala od postele.
And we're not backing off the capital murder.  A necouváme od vraždy.
Our command ship is backing off.  Naše velitelská loď ustoupila.
She stayed low and began backing away.  Přikrčená začala ustupovat.
It's a demon,' said a third, backing away, 'and it's dying anyway.  Je to démon, ozval se třetí a couval, a stejně chcípne.
The youngsters were sober, but they weren't backing away either.  Mladíci to brali střízlivě, ale také necouvali.
I had the strongest trade association in the world backing me up.  Mohl jsem stavět na obchodních stycích, jaké má málokdo na světě.
backing plate   backlash   backrest   backslid   backup   backward   bedroom   blanching   bracket